недеља, 09. октобар 2011.


Arte e fiori
BY PIPI

Acrilico e rami della natura....

45 x 63

 60 x 60

69 x 50

24 x 50

29 x 42


42 x 29

30 x 30


 By Pipi

Нема коментара:

Постави коментар